Civilingeniør J.G. Hannemann forsvarede sin doktordisputats - - Meddelelse - nr. 11 - 1945 - side 176