Charles Sanders Pierce: Et forbillede for den udviklede sandhedssøger? - - Evige tanker - nr. 04 - 2004 - side 94