Caféseminar - et vellykket eksperiment - - Institut og Center - nr. 11-12 - 2004 - side 262