Bogens to sider - - Mellem himmel og jord - nr. 01 - 2017 - side 22