Bionedbrydelige batterier - - Nyt fra verden - nr. 08 - 2015 - side 253