Bevidsthedens nye grænser 12:17 - - Artikel - nr. 09 - 1940 - side 161