Bevidsthedens nye grænser 07:17 - - Artikel - nr. 04 - 1940 - side 121