Bevidsthedens nye grænser 04:17 - - Artikel - nr. 01 - 1940 - side 97