Bestyrelsesberetning 2017 - - Regnskaber - nr. 07 - 2018 - side 210