Bestyrelsesberetning 2016 - - Regnskaber - nr. 07 - 2017 - side 215