At tage sig ret - - Øvrige artikler - nr. 07 - 2018 - side 206