TitleTagsCategoriestags_hfiltercategories_hfilter
Tyngdekraften; En kombination af tyngde- og følelsesenergiCitatertyngdekraftcitater
Kan selvplageri afdrage på ens fremtidige karma ?, , Citatermangler-link selvplageri skaebnecitater
Hvad du kan gøre når krigen og katastroferne kommer, Citatermangler-link tredje-verdenskrigcitater
Det ægyptiske verdenbillede; bedre end det i dag videnskabeligeCitaterpyramidernecitater
Vi skal alle “Jomfrufødes”, Citaterjomfrufodsel kosmisk-bevidsthedcitater
Keopspyramiden, et indvielses-instrument, , , , , Citaterfarao indvielse keopspyramiden pyramideindvielse pyramiderne ypperstepraestcitater
Sådan får du nye lunger, , , , Citaterlunger mirakelhelbredelse sundhed sygdom tankekraftcitater
Vores fremtidige aura, Citateraura grundstrukturcitater
Den højeste ild; Grundlaget for krig, , Citaterden-hojeste-ild grundstruktur skaebnecitater
Det skal kunne betale sig at handle rigtigtCitatertossegodhedcitater
Åndsvidenskabsstudiet vækker latente hjernecellerCitaterlatente-hjernecellercitater
Livsbegæret er Urbegæret, eller er det ?, Citaterlivsbegaeret urbegaeretcitater
De særlige fisk der gik på land, Citaterfisk konkrete-angivelsercitater
Udviklingen tager milliarder af år, Citaterkonkrete-angivelser udviklingencitater
Tiggere og tossegodhedCitatertossegodhedcitater
Og der kommer ikke noget andet!Citaterkristusmissionencitater
Vilje og/eller tyngdekraft, , Citaterbunden-eksplosion tyngdekraft viljecitater
Jordklodens livskraft = Atomkraft, , , Citateratomkraft golgata jesus korsfaestelsecitater
Kropstemperatur, feber, helbredelse eller død, , Citaterfeber kropstemperatur mellemkosmisk-elektricitetcitater
Kilden til vores livskraft, , Citaterandsvidenskabsteknik livskraft mellemkosmisk-elektricitetcitater
Livet er en jammerdalCitatercitater
Jordmenneskekroppen er lig med en gorillas, , , Citaterjordmenneskeorganisme materialisation menneskeorganisme pattedyrsorganismecitater
Jordkloden, et bombesikret rum, , , , Citaterbombesikre-rum eksperimentkaelder forsogskaelder forsogslaboratorium tankestoffercitater
Vores mad, kul og olie er koncentreret solenergi, Citatersolenergi solens-borncitater
Den kosmiske stråleglans kan kun iagtages fra Den guddommelige verden, , , Citateraura den-guddommelige-verden den-kosmiske-straleglans okkulte-sansercitater
Livet er ikke ment som en lidelse, , Citaterevighedslegemet symbol-16 syndernes-forladelsecitater
Evighedslegemet, jeg’ets allerhøjeste og evige struktur, , , , , , , Citaterarsags-og-virkningsloven evighedslegemet grundstruktur loven-for-bevaegelse skaebnebuer skaebneloven symbol-16 symbol-98citater
Skæbnebuerne danner kugleform omkring jeg’et, , Citaterevighedslegemet skaebnebuer symbol-16citater
Kødspisning giver mørk skæbne, , Citaterkodspisning skaebne sygdomcitater
Kulminationen af sygdom, , , Citaterandssvaghed sansedefekter sygdom talentkernercitater
Det ufødte væsen tiltrækkes af forældrene, , Citaterforaeldre ny-inkarnation undfangelsecitater
Det er praktiseringen der tællerCitaterlaereanstaltcitater
Jordmennesket anbragt i “bombesikre rum”, Citaterbombesikre-rum laereanstaltcitater
Jesus kom fra visdomsrigetCitaterjesuscitater
Den materielle videnskabs grundprincipper nedlagt i pyramiderne, Citater90-000-ar pyramidernecitater
Jesus lidelse var ikke karma, , Citaterjesus korsfaestelse tilgivelsecitater
“Hovedsymbolet” bliver til Hovedsymbolet, Citaterhovedsymbolet symbol-11citater
Dyrene som må uddø, Citaterdyr uddocitater
Jordkloden er færdigudviklet, Citatergrandkursus jordklodencitater
Kloden, et lysocean om 3000 år, , , Citater3-000-ar grandkursus lysocean naturkatastrofercitater
Sådan dannes det fysiske stof, , Citateratom elektroner fysisk-stofcitater
En abnormitet at vi drømmer, Citaterdromme grandkursuscitater
Mælkevejenes mærkelige figurer, Citatergrandkursus maelkevejencitater
Alkærligheden eller solprincippet, Citateralkaerlighed solprincippetcitater
Fremtidens bolig er et palads, , , Citaterboligforhold byer fremtidsstaten paladsercitater
Fremtidens høje levestandard, , Citaterarbejdsevnen betalingsmiddel levestandardcitater
Fysiske sygdomme følger ikke med i næste inkarnation, Citaterinkarnation sygdomcitater
Urbegæret, den evigt skiftende “sult” og “mættelse”, Citatersult-og-maettelse urbegaeretcitater
Mennesket, et slags højere “inventar”, , Citaterejendomsretten husdyr inventarcitater
Den virkelige “død”, Citaterkosmiske-blindhed sansefattigdomcitater
Hvem var Buddha og Muhamed?, Citaterbuddha muhamedcitater
Den gigantiske livssaboteringsevne, , Citaterjordskaelv livssaboteringsevne sommerbrisecitater
Sådan opnåes det harmoniske parforhold, , Citateraegteskab parforhold vielsesattestcitater
Fremtidens levestandard højere end millionærers, , Citaterlevestandard millionaer overflodcitater
Materien, det eneste man kan tjene næsten med, Citaterejendomsretten tjene-sin-naestecitater
Mørke tanker og kræft, Citaterkraeft tankercitater
40 Dages Vandring i ØrkenenCitaterensomhedcitater
Befal sygdomsbefordrende materie bort, Citatersygdom viljecitater
Åndelige kræfter beskytter jorden mod atomkraftens ødelæggelserCitateratomkraftcitater
Mange har fået kosmisk bevidsthed om 3000 år, Citater3-000-ar kosmisk-bevidsthedcitater
Kristuspolitik om 500 år, Citater500-ar kristuspolitikcitater
Så længe man irriteres af visse fortrædelighederCitaterskaebnecitater
Tankerne bevares i erindringslegemet, , , Citaterandelig-struktur erindringselementet erindringslegemet skaebnelementetcitater
At forstå årsagen til sin næstes mentalitet, , Citaterintelligens intolerance skaebnecitater
Martinus ArkivetArkivnytarkivnyt