Her kommer et, for sikkert mange, lidt forunderligt citat, hvor Martinus fremhæver “materien” som det eneste vi kan tjene næsten med. Han skriver det i artiklen, “Mental suverænitet”, Kontaktbrev 123+124, 1946. Men når man tænker lidt nærmere over det, giver det faktisk logisk set mening 🙂

“”Materien” er nemlig det eneste eksisterende Middel, ved hvilket man kan tjene sin “Næste”, Medvæsenerne eller Guddommen.”

Her kommer en længere udgave indeholdende ovennævnte citat, som uddyber det og måske giver mere mening. Dog vil meningen nok nemmere dukke op ved at læse hele den del af artiklen.

“Men for at blive en fuldkommen “Tjener” for Livet, maa det først blive en fuldkommen “Herre” over Materien. “Materien” er nemlig det eneste eksisterende Middel, ved hvilket man kan tjene sin “Næste”, Medvæsenerne eller Guddommen. Men for at blive en virkelig “Herre” over Materien maa det levende Væsen først gøre sig til eet med Materien. Det maa lære at elske Materien ligesaa højt, som det elsker sig selv. Og det er denne Kærlighed til “Materien”, der aabenbarer sig under Begrebet “Ejendomsretten”.”

Første link her, er hvor selve citatet stammer fra: http://www.martinus.dk/da/kosmos/breve/1946/bre1946-123124-003.php

Her er linket til starten af artiklen i Kontaktbrev 119, 1946: http://www.martinus.dk/da/kosmos/breve/1946/bre1946-119-003.php