Jeg sidder og genlæser symbolforklaringen til symbol 16, Evighedslegemet, stk. 16.14, og falder lige over dette citat. Martinus taler naturligvis flere steder om dette med kødspiningen og den skæbne den afføder for os, men her kommer han også ind på dette med, at der kan gå flere liv før den kommer tilbage til os. Han taler her om hvordan nogle ser ud til at have helt fantastiske liv med sundhed og karrierer der kører derudad og alt ser helt gnidningsfrit ud.

“Da gengældelsesvirkningerne som regel ikke kan komme til udløsning ligeså hurtigt, som årsagerne til dem bliver skabt, bliver der altså en ventetid for disse. Denne ventetid for gengældelsesudløsningerne kan i visse tilfælde være meget lang. Og der er mennesker, der bag sig har en mørk gengældelses- eller skæbnemasse opsummeret fra liv tilbage.”

Længere nede i stykket kobler Martinus kødspisningen på, som den for de fleste mennesker skjulte årsag til deres dårlige helbred samt ulykker i indeværende og kommende inkarnationer.

“Som vi senere skal komme tilbage til at forklare ved hjælp af specielle skæbnesymboler, kan væsenet blive prædestineret til denne mørke skæbne alene ved sin kødspisning eller opretholdelsen af sin ernæring ved nydelsen af animalsk føde, der jo betinger død og rædsel for de millioner af dyr, der herved må myrdes, slagtes eller dræbes og derved berøves deres medfødte ret til at leve. Vi må her erindre om det store bud, der er givet menneskene i form af det femte bud: “du skal ikke dræbe”.”

Det er i øvrigt et stykke som anbefales at læse i sin helhed 🙂

http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=67&stk=16&pkt=14