Der er kommet en svært skinger tone de seneste år, rettet mod dem som ikke ønsker at bruge vold, endsige gå på barrikaderne i forskellige protestforsamlinger og lign., og parolen har lydt, at hvis vi ikke siger noget og gør noget, så er vi med til at det sker. Det er en lidt anden udgave af den gode gamle; Er du ikke med os, så er du imod os. Den der også bruges meget er; Hvis du ikke er en del af løsningen, så er du en del af problemet – Forstået at det er deres løsning der er den rigtige.

Kigger vi lidt på hvordan Martinus forholder sig til sagen, så ser det betydeligt anderledes ud. For som han sagde, så kan man ikke udryde krig med krig – krig avler kun mere krig. Grundliggende er det livets spejlprincip han taler om. Hvad end vi fokuserer på, så er det det vi får. Dermed sagt, vi kan ikke være i mod noget vi ikke ønsker, for derved skaber vi selv magneten/fokuset der tiltrækker det. Vi kan kun fokusere vores energi på det vi ønsker i stedet for.

Og så skal vi have fat i artiklen “Dommedag” af Martinus, bragt i Kosmos 12, 1938. Der fortæller han at vi groft sagt er tre grupper af mennesker på jorden. Dem der vil krig. Dem der kun bruger krig som forsvar. Og så dem der ikke kan gå i krig mere. Den anden gruppe, dem som kun kan bruge krig som forsvar, de er der for at beskytte den sidste gruppe, dem som ikke kan gå i krig mere:

“Men disse, indtil en vis Grad militært indstillede Mennesker, danner ligesom et værnende Skjold eller Panser for Gruppens Kerne, der jo bestaar af Væsener, i hvis Mentalitet Krigen er ganske bandlyst.”

Så derfor hvis nogen skulle stå og dømme dig som dit eller dat medskyldig fordi du ikke ønsker gå med på barrikaderne og fortælle de andre hvor “dumme” de er, så kan du trygt vende ryggen til og gå din vej – Gå din egen vej. For vi er nogle som ikke ønsker krig mere, og det er vi i vores gode ret til, og vi behøver ikke at skulle gå rundt og fortælle de andre at de ikke skal skabe krig, for at vi ligesom er på den “rigtige side”. Og det her gælder ikke kun krig, men alle mulige andre forhold, hvor nogen mener at vi er nødt til at gøre noget, for ellers er vi med til at vedligeholde eller er en del af problemet.

At hoppe med på “deres” vogn giver os faktisk også et problem, hvis vi kigger ovenover på spejlprincippet. Stil dig selv spørgsmålet hvad det er du sender ud, når du går ud og beklager dig over andre og fordømmer dem og deres handlinger. Hvad er det du fokuserer på. Er det løsningen eller er det problemet.

Her kommer et større udsnit før og efter citatet ovenover for at give lidt mere til det:

“Den ene Gruppe udgøres af Nationer, der endnu sværger til Sværdets Magt, Nationer, hvis Befolkninger endnu ikke i tilstrækkelig Grad har faaet udlevet Krigens Uhyrligheder, men i blind Iver hylder “Magtprincippet” i Stedet for “Retsprincippet”. For disse Væsener er “Magten” “Retten”.

Den anden Gruppe udgøres af Nationer, hvis Befolkninger har udlevet Krigen, Væsener, der i tilstrækkelig Grad har faaet Erfaringer nok for Krigens Taabelighed. For disse Væsener er “Retten” “Magten”. De udgør “Faarene” ved den “højre Side”.

Dog vilde disse Væsener være uhyggeligt stillede, hvis der indenfor deres Gruppe [slut på side 137] ikke eksisterede en Serie Væsener, der endnu kan hylde Sværdprincippet, thi da vilde den førstnævnte Gruppe helt undertrykke og lemlæste den sidstnævnte. Men disse, indtil en vis Grad militært indstillede Mennesker, danner ligesom et værnende Skjold eller Panser for Gruppens Kerne, der jo bestaar af Væsener, i hvis Mentalitet Krigen er ganske bandlyst. Naar der saaledes i den “højre Side”s Gruppe kan eksistere Krigsvæsener, saa skyldes det den Omstændighed, at de i det store og hele afviger fra den “venstre Side”s Væsener derved, at de hovedsagelig kun er indstillede paa at bruge Sværdet i Forsvaret for virkelige internationale, fredsbefordrende Idealer, …”

Det er en særdeles interessant artikel hvor Martinus kommer en ind på en del flere ting, og som virkelig kan anbefales at læse 🙂

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1938/kos1938-12-133.php