I artiklen, “Den kosmiske læreanstalt”, fra Kosmos nr. 3, 2000, der stammer fra et foredrag på Martinus Institut i 1944, stiller Martinus skarpt på hvad det lige er der tæller mest på vores vandring her i livet. Nogle kunne måske fristes til at tro, at nu de har mødt Matinus analyser, at så er den såkaldte hellige grav velforvaret; Men sådan er det bestemt ikke, skriver han her.

“Men de må ikke tro, at denne uddannelse blot består i at lære kosmiske analyser at kende og at interessere sig for dem. Det at De studerer åndsvidenskab kan sammenlignes med, at lærlinge som et led i deres uddannelse går på teknisk skole, og der kan eleven eller lærlingen jo lære mange umådeligt nyttige ting. Men han lærer jo alt dette for at kunne bruge det i det praktiske liv, ellers har det ingen betydning. Det samme gælder for åndsvidenskabens vedkommende, den må bruges i det praktiske liv i hverdagen for at have betydning. Et væsentligt led i den kosmiske undervisning, alle disse lærlinge og elever nu kommer ud for, består i at prøve, om de kan bruge deres nye kundskaber i det praktiske liv.”

Fra et foredrag på Martinus Institut i 1944
Bearbejdet af Erik Gerner Larsson