Hvis man lytter til de såkaldte ægyptologer, så giver titlen slet ikke mening. Så lad os kigge til Martinus der bl.a. daterer pyramiderne til at være ca. 90.000 år gamle.

Her foræller han også: “da menneskeheden blev befrugtet af nogle store væsener, som inkarnerede på jorden.”. Han går så ikke i nærmere detaljer om hvem disse såkaldte store væsener skulle være. Men i og med at de byggede pyramiderne, så giver det meget mening at deres formåen ligger langt over vores, da vi ikke kan bygge dem(den) i dag. Forlydenerne er også at de skulle være bygget via materialisation. Det fremgår af “Martinus erindringer”. Bogen er dog “behæftet” med flere historier som ikke fremgår af båndoptagelserne der ligger til grund for den. Derfor er det svært at vide helt nøjagtigt hvad der er op og ned i historien. Han kan naturligvis have sagt det i en anden sammenhæng. Der findes flere af sådanne kendte tilfælde.

Men tilbage til Grand Kursus, stk. 421 hvor vi lige tager en anden interessant detalje først:

“Vi må regne med, at de, der har kendt til pyramiderne eller bygget pyramiderne, også vidste besked.”

Hvad Martinus her henviser til finder vi i stk. 420, hvor han taler om Symbol 13.

“På symbolet ser vi denne orden, hvor alt hører sammen. Symbolet viser princippet i verdensaltet og kredsløbene. Vi ser, hvordan udviklingen går igennem planteriget, dyreriget, menneskeriget osv., hvordan der er vinter og sommer (det sort-hvide felt); ligesom der er vinter og sommer i årskredsløbet, sådan er det også i det kosmiske kredsløb. Vi ser, der er plan og hensigt, alting er logisk bygget op. Stadigvæk er der jeget bag ved verdensaltet og jeget i de levende væsener.”

Dermed havde de en indsigt som langt overgår vores. Det var indviet i Livsmysteriets løsning.

Og så tager vi stk. 421 i sin helhed.

“Vi ser, hvordan det passer med dette ægyptiske verdensbillede, med de ægyptiske vismænd. Vi må regne med, at de, der har kendt til pyramiderne eller bygget pyramiderne, også vidste besked. Deres verdensbillede ser måske naivt ud, men det er det bedste verdensbillede. Måske kan man sige, at det er langt bedre og meget mere talende end det moderne verdensbillede, videnskaben præsenterer i dag, for det viser, at alting er levende. Så det er i al fald et glimrende symbol, der således passer med det evige verdensbillede, som vi lige har set.”

https://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=67&stk=421