I Livets Bog, bind 1, stk. 47, hvor Martinus er i gang med at give forklaring til det der i dag er symbol 27. Her kommer han med en interessant detalje omkring hvorfra en af vores grundliggende strukturer kan ses. Her taler han om Den kosmiske stråleglans, hvilket er den udstråling ethvert levende væsen har.

Og Martinus skærper yderlige omkring dette med sansningen, at det ikke kan foregå med det vi kender som et clairvoyant syn. Og her er også et af de få steder hvor han omtaler vores aura.

“Denne stråleglans er kun tilgængelig for de mest fremragende okkulte sanser og kan kun iagttages fra det tilværelsesplan, som her i Livets Bog har fået navnet “den guddommelige verden”, og må derfor ikke forveksles med den for det almindelige clairvoyante syn tilgængelige “astrale aura”, som også omgiver de levende væsener, men som i virkeligheden udgør det dække, bag hvilket “den kosmiske stråleglans” er skjult. ”

Vi tager lige hele stykket med, det er ikke så langt. Men det kan anbefales at læse hele symbolforklaringen. Som nævnt, her fra Livets Bog, bind 1. Denne symbolforklaring har andre og flere detaljer end den han skrev til selve symbolbøgerne, Det evige verdensbillede.

“Som vi før har bemærket, vil de levende væseners forhold til skabeprincippets to udstrålinger være at udtrykke i stadier eller grader. Den særlige grad, som det enkelte individ kommer til at repræsentere af disse udstrålinger, udgør det samme individs højeste og fineste udtryk for dets åndelige standard. Det nævnte princip danner således i henhold til dets to udstrålinger en særlig kosmisk glorie omkring individet; denne har jeg givet navnet “den kosmiske stråleglans”. Denne stråleglans er kun tilgængelig for de mest fremragende okkulte sanser og kan kun iagttages fra det tilværelsesplan, som her i Livets Bog har fået navnet “den guddommelige verden”, og må derfor ikke forveksles med den for det almindelige clairvoyante syn tilgængelige “astrale aura”, som også omgiver de levende væsener, men som i virkeligheden udgør det dække, bag hvilket “den kosmiske stråleglans” er skjult.”

http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=51&stk=47