I artiklen “Viljekraften” fra Kosmos 5, 2016, kommer en særdeles interessant oplysning frem. Nemlig dette, at vi skal træde i karakter som bestyrer af vores organisme og befale sygdomsskabende mikroindivider at forlade kroppen omgående.

“Det er således ikke nok, at vi kommer til læge, bliver opereret eller på andre måder bliver underkastet en fysisk hjælp imod den eller den sygdom. Man skal også i allerhøjeste grad sende så kærlige tanker eller sympatistrømninger som overhovedet muligt til de syge steder og samtidig befale alt uvedkommende og sygdomsbefordrende materie bort fra stedet. Kan man træne sig op til at byde over sine mikroorganismer på denne måde, kan man få en absolut sund organisme og det heraf følgende fysiske, kropslige velvære.

Den ligger på Instituttets hjemmeside under en samling af forskellige artikler.

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?mode=artikelopslag&art=2558