Vedrørende studiekredse - - Redaktionelle notitser - nr. 07 - 1978 - side 82