Ved årets begyndelse - - Kommentar - nr. 01 - 2005 - side 2