Udvikler vores hjerne sig? - - Spørg om kosmologi - nr. 06 - 2007 - side 171