"The End is at Hand" - - Forsidebillede - nr. 04 - 1979 - side 37