Symboludstilling på Göteborgs Konstmuseum - - Notiser - nr. 10 - 2006 - side 319