Spørgsmålet om fri vilje - - Øvrige artikler - nr. 01 - 2016 - side 22