Sommerfugle på Buddléia - - Tegning - nr. 08 - 1997 - side 146