"Skoven har hjerte for menneskets smerte" - - Øvrige artikler - nr. 05 - 2016 - side 141