Selviskhed - velsignelse og forbandelse - - Artikel - nr. 02 - 1979 - side 19