Revisionen har ordet. Kommentar til årsrapporterne 2005 - - Instituttets regnskab - nr. 10 - 2006 - side 315