Resultatopgørelse - - Instituttets regnskab - nr. 13 - 1979 - side 150