Opgave nr. 2: "Reinkarnation" - - Nyt fra Instituttet - nr. 12 - 1979 - side 144