Om betingelserne for at kunne opleve sin egen udødelighed - - Månedens citat - nr. 03 - 2007 - side 79