Økonomisk kommentar - - Instituttets regnskab - nr. 10 - 2006 - side 316