Ny udgave af Per Bruus-Jensen "X", bind 1 - - Notits - nr. 07 - 1997 - side 139