Næstekærligheds-talentets udvikling - - Martinus skrev - nr. 10 - 2005 - side 316