Med mørket som baggrund... - - Ud af mørket - nr. 11-12 - 2004 - side 252