Matematikk og etikk - - Øvrige artikler - nr. 05 - 2007 - side 147