Martinus på talerstolen ved den første foredragssals indvielse 1937 - - Forsidebillede - nr. 10 - 1979 - side 109