Martinus om Kosmologi i 1959 og 1960 - - Institut og Center - nr. 11-12 - 2004 - side 263