Martinus Institut opdelt i to fonde - - Nyt fra Martinus Institut - nr. 08 - 1997 - side 156