Martinus besøger Islands præsidentpar - - Glimt fra sagens historie - nr. 02 - 2016 - side 57