Martinus-analysen eller "forståelsens cirkel" - - Apropos - nr. 04 - 2016 - side 126