Lille kat på vejen - - Kommentar - nr. 10 - 2005 - side 290