Ligestilling giver dårlig sex - - Kosmologi og verden - nr. 10 - 1997 - side 197