Lige mange piger og drenge kommer i skole - - Nyt fra verden - nr. 06 - 2015 - side 190