Legende børn på legepladsen i Østre Anlæg i København - - Forsidebillede - nr. 11 - 1979 - side 121