Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 07 - 2004 - side 167