Læs i næste nummer - - Notits - nr. 12 - 1997 - side 237