Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 06 - 2004 - side 143