Læs i næste nummer - - Notits - nr. 08 - 1997 - side 154